İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİ (4)

0
79
views

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞIM KAMU KURUMUNDA KIDEM TAZMİNATIM ÖDENDİ, DAHA SONRA BAŞKA BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM, KIDEM TAZMİNATIMA ESAS SÜRE NASILDIR?

Daha önceki süre dikkate alınmayarak, ikinci kamu kurumundaki hizmetiniz üzerinden kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

10.000 TL. NET ÜCRET ALIYORUM, KIDEM TAZMİNATIMA ESAS ÜCRETİM NE KADARDIR?

Kıdem tazminatınız hesaplanırken, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtildiğinden, dönem kıdem tazminatı tavanı miktarı dikkate alınacaktır.

KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI VAR MIDIR?

Kıdem tazminatı 818 sayılı Borçlar Kanununun 125’inci maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

KIDEM TAZMİNATIMDAN KESİNTİ YAPILIR MI?

Sadece damga vergisi kesilir, başka kesinti yapılmaz.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLİR?

– Çıplak ücret
– Yemek yardımı
– Kasa tazminatı
– Gıda yardımı
– Yakacak yardımı
– Eğitim yardımı
– Konut yardımı
– Giyecek yardımı
– Erzak yardımı
– Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
– Unvan tazminatı
– Aile yardımı
– Çocuk yardımı
– Temettü
– Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)
– Taşıt yardımı
– Yıpranma tazminatı
– Kalifiye
-Nitelik zammı
– Sağlık yardımı
– Mali sorumluluk tazminatı
– Devamlı ödenen primler

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLMEZ?

– Yıllık izin ücreti
– Evlenme yardımı
– Hafta tatil ücreti
– Bayram harçlığı
– Hastalık yardımı
– Genel tatil ücreti
– Doğum yardımı
– Ölüm yardımı
– İzin harçlığı
– Jestiyon ödemeleri
– Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi
– Seyahat primleri
– Devamlılık göstermeyen primler
– Fazla çalışma ücreti
– İş arama yardımı
– Harcırah
– Bir defalık verilen ikramiyeler
– İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri

BİR SPOR KULÜBÜNDE PROFESYONEL FUTBOLCU OLARAK 2 YIL ÇALIŞTIM. İŞ KANUNUNA GÖRE NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRİM?

Sporcular 4857 sayılı İş Kanununa tabi değiller. İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

ÇALIŞTIĞIM İŞYERİ DEVREDİLDİ. KIDEM TAZMİNATIMI TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Hayır. İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet aktinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

4857 SAYILI KANUNA GÖRE, İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMESİ İÇİN İŞYERİNDE KAÇ YIL ÇALIŞMASI GEREKİR?

Bir yıl 

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HAKLARI VAR MIDIR?

Bu çalışmalar İş Kanununun 4. maddesine göre istisnalar arasında sayıldığından bu çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

ÇALIŞMA SÜRESİNİN BİR KISMINI KISMİ SÜRELİ, BİR KISMINI TAM SÜRELİ ÇALIŞAN BİR İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL HESAPLANIR?

İşçinin kısmi süreli çalışması tam süreliye dönüştürülerek kıdemi hesaplanır. Bu süre kıdem tazminatına hak kazanma da değil, kıdeminin hesaplanmasında dikkate alınır.

İŞÇİ İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN İŞYERİNDEN KAYNAKLANAN BİR HASTALIĞA TUTULURSA İŞ AKDİNİ FESHEDİP, KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. 

GAZETECİLER NE KADAR SÜREDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIRLAR?

Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır. 

KIDEM SÜRESİ İÇİN FARKLI GAZETELERDE ÇALIŞMALAR TOPLANIR MI?

Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

GAZETECİYE KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

İşverenin maddi imkansızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada ödeyememesi halinde, tediye en çok dört taksitte yapılır ve bu taksitlerin tamamının süresi bir yılı geçemez. Ancak, bu bölünme o iş yerinin mali vergisini tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı üzerine yapılabilir.

ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILMASI HALİNDE, KİMLERE AYLIK BAĞLANIR ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ölüm aylığına hak kazanılması halinde, Herhangi bir sigortalının ölümü sonucunda ölüm aylığı bağlanması gerektiğinde; Sigortalının eşine %50 oranında, dul eşe (aylık alan çocuk bulunmaması ya da eşin çalışmaması veya aylık almaması halinde bu oran %75 olur),

Çocuklara %25 oranında, çalışmayan ve Kurumdan gelir ya da aylık almayan çocuklardan;
18 yaşını, Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını,
Yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların her birine aylık bağlanır.

Ancak, çocuk en az % 60 oranında malul ise veya kız çocuğu evli değilse, evli olmakla beraber sonradan boşanmışsa veya dul kalmışsa yaş sınırı aranmaksızın aylığa hak kazanır.

Önceki İçerikİŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİ (3)
Sonraki İçerikKIDEM TAZMİNATI VE KOŞULLARI
Fuat Tütüncüoğlu
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanıdır. 1989 yılından bu güne İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Alanında Yurtiçi ve Yurtdışındaki Yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmektedir.
TEILEN