İhbar tazminatını kim öder?

0
72
views

İhbar tazminatını kim öder?

Kıdem tazminatı sadece işçinin hak edebildiği bir ödeme türüdür. İhbar tazminatı da bu nedenle kıdem tazminatıyla karıştırılır ve sadece işçinin hak edebildiği bir ödeme olarak düşünülür.

Oysa ihbar tazminatı bakımından kural çok basittir: İş sözleşmesini kim feshediyorsa ve ihbar süresine uymamışsa, işte o ihbar tazminatı öder.

Bu kimse işçi olabileceği gibi işveren de olabilir. Burada önemli olan kriter, uymakla yükümlü olunan ihbar süresine uyulmaması yani işin derhal bırakılmasıdır. Aşağıdaki Yargıtay kararı ihbar tazminatının doğuşunu çok güzel açıklamaktadır:

“… İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17 nci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni bulunmakla birlikte, işçi ya da işverenin 26’ncı maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez…” (9 Hukuk, 2009/32971 E. ve 2011/48235 K.)

Önceki İçerikİSTİFA VE İHBAR TAZMİNATI
Sonraki İçerikİŞÇİ – İŞVEREN İLİŞKİLERİ (1)
Fuat Tütüncüoğlu
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanıdır. 1989 yılından bu güne İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Alanında Yurtiçi ve Yurtdışındaki Yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmektedir.
TEILEN