ÇALIŞAN MÜŞTERİ İLE KAVGA EDERSE

0
76
views

Müşteriyle kavga eden işçi

Müşteriyle kavga eden işçi, bu gerekçeyle tazminatsız olarak işten çıkarılabilir mi?

Sebebi ne olursa olsun, böyle bir duruma çalışma hayatında rastlayabiliyoruz. Bazen önceden tanıdığı ve sorunlarının olduğu bir müşteriyle bazen de daha önce hiçbir hukukunun olmadığı bir müşteriyle kavga eden işçiyi neler beklemektedir? Bir de bu kavganın, işyerinde olduğunu düşündüğümüzde işçiyi neler beklemektedir?

Böyle bir kavganın sonucunda işveren, işçisini işten çıkarmak isteyebilecektir. O halde bakılması gereken yer, işverenin haklı nedenle fesih hakkının düzenlendiği İş Kanununun 25inci maddesi olmalıdır. Bu maddenin ikinci fıkrasında, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sıralanmış ve böyle bir davranışta bulunan işçinin tazminat ödemeksizin işten çıkarılmasına imkân tanınmıştır.

Maddeyi incelediğimizde, işçinin müşteriyle kavgasına dair açık bir hüküm olmadığını görürüz. Peki bu, müşteriyle kavga eden işçinin işten çıkarılamayacağı anlamına mı gelir? Bu sorunun cevabını bulmak için maddedeki hükümleri incelememiz gerekir.

25inci maddenin II/e fıkrasında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hallerden birisi olarak “işçinin; işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” sayılmıştır. Hükümden de görüleceği üzere, güveni kötüye kullanma, hırsızlık ve meslek sırlarını açığa vurmak halleri sayılmış ama sadece bunlarla bir sınırlama yapılmamıştır. Doğruluk ve bağlılığa uymayan diğer davranışlar da madde kapsamına alınmıştır.

O halde; işyerinde müşteriyle kavga etmenin işverene bağlılığa uymayan bir hareket olarak değerlendirilebilmesi mümkündür. Çünkü işyerini adeta işçisine emanet eden işveren ona ücret ödemekte, karşılığında ise işçiden işini yapmasını beklemektedir. İşçinin işini yapmasının bir anlamı da müşteri memnuniyetini sağlamaktır. O nedenle müşteriyle kavga eden bir işçinin, işverene bağlılık kuralına uymayan bir davranış sergilediğini kabul etmek gerekir.

İşçinin haklı ya da haksız olmasının hiçbir önemi olmaksızın; işyerinde müşteriyle kavga etmek, işçinin işverene bağlılık kuralına aykırı bir fiili olarak nitelendirilebilecektir. İşverenin müşteri gözünde güven kaybetmesine, maddi zarara uğramasına ve zaman kaybına neden olan böyle bir davranış, işçinin haklı nedenle derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarılmasıyla sonuçlanabilecektir.

Bu durumda işverenin yapması gereken ise, müşteriyle kavga eden işçinin iş sözleşmesini İş Kanununun 25/II-e maddesinde yer alan “doğruluk ve bağlılığa uymayan diğer davranışlar” gerekçesiyle sona erdirmek olacaktır.

Önceki İçerikİŞYERİ İFLAS EDERSE
Sonraki İçerikİSTİFA VE İHBAR TAZMİNATI
Fuat Tütüncüoğlu
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanıdır. 1989 yılından bu güne İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Alanında Yurtiçi ve Yurtdışındaki Yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmektedir.
TEILEN